Retningslinier og GDPR

En behandling: Ved alle behandlinger afsættes ca. 10 min. til samtale, afklædning, påklædning, betaling og evt. ny tid. Dette er indeholdt i den anførte varighed.

Afbud: Mindst 24 timer før aftalt tid, hvis du er blevet forhindret i at benytte din tid. Sker afbud senere betales for en ½ behandling.

Betaling: Kontant betaling, mobilepay eller netbankoverførsel.

Hvad skal du medbringe: Et lagen. Ifør dig gerne behageligt løst tøj eller sportstøj.
Til børn kan du med fordel medbring ynglings legetøj, nusseklud, bog el.lign. 

Persondata og GDPR

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft: GDPR, eller persondataforordning. Dette indebærer et sæt forstærkede regler om beskyttelse af personfølsomme data. Når man kommer til behandling hos Klinik-Ege, skriver jeg en journal med de oplysninger, som er relevante for mig, for at kunne behandle dig. Disse oplysninger er personfølsomme, og skal derfor naturligvis beskyttes optimalt. Hos Klinik-Ege har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data. Følgende persondata opsamles og opbevares:

  • Navn, fødselsdato, adr., tlf. e-mail (ikke CPR). 
  • Helbredelsesoplysninger: symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin
  • Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, tidligere behandlingsforløb eller andre relevante informationer for et behandlingsforløb.
  • Kun de oplysninger du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret
  • Hvilken behandlingsteknikker du har fået ved hver behandling.

Hvordan håndteres dine oplysninger?

Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, forbundet med Klinik-Ege er forsvarligt beskyttet. Journaler er papirbaserede og opbevares i aflåst brandsikkert skab. Journalerne destrueres efter 5 år. Har du skrevet en mail ved henvendelse til Klinik-Ege, bliver denne slettet umiddelbart efter, jeg har læst den. Pc’er og smartphone er beskyttet med kodeordsbeskyttelse.

Kun Klinik-Ege har adgang til dine persondata. Når du kommer til en behandling hos Klinik-Ege, bliver du bedt om en samtykkeerklæring. For at Klinik-Ege kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke og du  bliver bedt om at underskrive nederst på din journal, hvor der er henvisning til denne skrivelse. Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person og du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret.

Jeg har gennemført et kursus om GDPR for at sætte mig grundigt ind i GDPR og for at håndtere din data på forsvarlig måde. Kursusbevis

Se mere detaljerede oplysninger og Klinik-Ege håndtering af GDPR