Retningslinier og GDPR

En behandling: Ved alle behandlinger afsættes ca. 10 min. til samtale, afklædning, påklædning, betaling og evt. ny tid. Dette er indeholdt i den anførte varighed.

Afbud: Mindst 24 timer før aftalt tid, hvis du er blevet forhindret i at benytte din tid. Sker afbud senere betales for en ½ behandling.

Betaling: Kontant betaling, mobilepay eller netbankoverførsel.

Hvad skal du medbringe: Et lagen og evt. et tæppe til at have over dig. Ifør dig gerne behageligt løst tøj eller sportstøj.
Til børn kan du med fordel medbring yngslings legetøj, nusseklud, bog el.lign. 

Information om Corona og Coronapas

Særligt i denne Corona tid – hvordan passer jeg på dig?

 • Jeg er fuldt vaccineret.
 • Jeg afmelder behandlinger, hvis jeg føler mig sløj eller hoster.
 • Jeg afmelder behandlinger og går i karantæne, hvis jeg har været i tæt kontakt med en person med Covid.
 • Afspritter dørhåndtag, stole, borde og mine hænder mellem hver behandling.
 • Lufter ud imellem behandlingerne.
 • Rengøre klinikken langt oftere end tidligere.
 • Samtale før behandling forgår med god afstand.

Særligt i denne Corona tid – hvordan passer du på mig?

 • Negativ Covidtest eller Coronapas
 • Du skal afmelde din tid, hvis du føler dig sløj eller hoster. Jeg gør det samme.
 • Du skal afmelde din tid, hvis du har været i tæt kontakt med en person med Covid indenfor de seneste 14 dage.
 • Medbringe et lagen og evt. tæppe (hvis du vil have noget over dig).
 • Afspritte dine hænder inden du træder ind i klinikken
 • Max. en pårørende i klinikken.
 • Samtale før behandling forgår med god afstand.
 • Du skal selv medbringe legetøj til dit barn.

Coronapas – Covidtest

Under de nye retningslinjer fra myndighederne, er det et krav om at klienter skal fremvise Coronapas eller en negativ covidtest ved behandling i Klinik-Ege. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir.

Hvor gammel må testen være?

 • Testen må maksimalt være 96 timer gammel målt fra selve test-tidspunktet, når du ankommer, og altså ikke fra tidspunktet, når du får svar fra din test. Her kan en PCR-test såvel som en antigen-test (hurtig-test) anvendes.
 • Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort.

Hvornår tæller de 96 timer fra?

 • Når du ankommer til Klinik-Ege, må din test maksimalt være 96 timer gammel fra det øjeblik, du blev testet. Det vil sige, at hvis du bliver testet fredag klokken 15, så gælder testen indtil mandag klokken 15.

Skal børn fremvise en negativ covid test for at komme til behandling?

 • Nej. Børn og unge til og med 14 år er fritaget for at fremvise en negativ test. Klinik-Ege kan bede om fremvisning af ID i tvivlsspørgsmål om børn og unges alder.

Jeg har haft corona – skal jeg medbringe en negativ test?

 • Hvis du tidligere har været testet positiv for covid, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst til Klinik-Ege. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-test.

Hvem er udtaget fra kravet om en negativ covid test?

Kravet om en negativ covid test gælder ikke for følgende:

 • Hvis man er under 15 år gammel
 • Hvis man af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-test
 • Hvis man som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-test

Er der steder, jeg skal bære mundbind?

Nej, ikke længere

Persondata og GDPR

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft: GDPR, eller persondataforordning. Dette indebærer et sæt forstærkede regler om beskyttelse af personfølsomme data. Når man kommer til behandling hos Klinik-Ege, skriver jeg en journal med de oplysninger, som er relevante for mig, for at kunne behandle dig. Disse oplysninger er personfølsomme, og skal derfor naturligvis beskyttes optimalt. Hos Klinik-Ege har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data. Følgende persondata opsamles og opbevares:

 • Navn, fødselsdato, adr., tlf. e-mail (ikke CPR). 
 • Helbredelsesoplysninger: symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin
 • Anden relevant information, eks. livsstil, livshistorie, tidligere behandlingsforløb eller andre relevante informationer for et behandlingsforløb.
 • Kun de oplysninger du selv afgiver, bliver indsamlet og opbevaret
 • Hvilken behandlingsteknikker du har fået ved hver behandling.

Hvordan håndteres dine oplysninger?

Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, forbundet med Klinik-Ege er forsvarligt beskyttet. Journaler er papirbaserede og opbevares i aflåst brandsikkert skab. Journalerne destrueres efter 5 år. Har du skrevet en mail ved henvendelse til Klinik-Ege, bliver denne slettet umiddelbart efter, jeg har læst den. Pc’er og smartphone er beskyttet med kodeordsbeskyttelse.

Kun Klinik-Ege har adgang til dine persondata. Når du kommer til en behandling hos Klinik-Ege, bliver du bedt om en samtykkeerklæring. For at Klinik-Ege kan opbevare dine data, skal du give dit samtykke og du  bliver bedt om at underskrive nederst på din journal, hvor der er henvisning til denne skrivelse. Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person og du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret.

Jeg har gennemført et kursus om GDPR for at sætte mig grundigt ind i GDPR og for at håndtere din data på forsvarlig måde. Kursusbevis

Se mere detaljerede oplysninger og Klinik-Ege håndtering af GDPR