Store forandringer

I præ-teenager / teenager årene sker der meget med krop og sind. Kroppen vokser voldsomt og hormonerne danser. Den unge må både vænne síg til kroppens mange forandringer og sindets drilagtigheder. Verden ses med nye øjne og fra nye vinkler.
Det kan være meget overvældende, og for nogle unge kan det være for stor en mundfuld. De kan blive angste og indadvendt og andre bliver for udfarende og dominerende. De kan have brug for hjælp.

Indlæring, koncentration og manglende selvtillid.
Manglende selvværd, selvtillid og tro på sig selv, kan påvirke den unge socialt og indlæringsmæssigt. Indlæringsproblemer og manglende koncentration er der stor fokus på i skolerne i dag, og som kranio-sakral terapeut ville jeg ønske, at langt flere af disse børn fik mulighed for at få kranio-sakral terapi behandlinger. Problemerene kan være et produkt af, af der er en ubalance i den unges system.

Kroppen belastes i disse år, hvor væksten ofte er kraftig, og grobunden for dårlig holdning og rygproblemer lægges ofte her. Derfor er det vigtigt at få korrigeret skævheder og ubalancer i bevægapparatet.Tandstilling - tandregulering

Det er ofte i 10-14 års alderen, at tandregulering påbegyndes.
Det kan være en meget stor forstyrrelse af det kranio-sakrale system, hvis der påsættes en fast bøjle eller ganebøjle på tænderne, og hovedpine og rygproblemer ses ofte som følge af tandreguleringen.
Som kranio-sakral terapeut ser jeg helst, at børn ikke får bøjle på tænderne. Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendt med tandregulering, og her må børnene hjælpes bedst muligt, så de får mindst muligt ubehag.
Jeg anbefaler, at børnene jævnligt får afspændt over- og underkæbe med KST, så der er mindst mulige spændinger i kæbe og kranie.
Kranio-sakral terapi kan i nogle tilfælde bruges i stedet for tandregulering eller som et supplement.

Over og underbid.
Kæben danner led med temporalknoglen. Hos de fleste mennesker er der forskel i højden på højre og venstre temporalknogle. Ved at afbalancere højden af disse knogler på højre og venstre side, har kæben bedre mulighed for at komme på plads og få en mere hensigtmæssig placering.

For lidt plads til tænderne
Problemet kan ofte skyldes, at de to store knogler i overmunden (maxilla) er trukket ind og gane er høj og smal. KST behandling kan løse de spændinger, som holder overmund trukket op, med det resultat at ganen bliver afslappet og bredden i overmunden øges. Der vil nu være mere plads til tænderne.

 

Facebook