Uanset hvad vi kalder vores børm: problem børn, børn med særlige behov eller de har fået en bestemt diagnose, så er det min erfaring at de ofte kan hjælpes med kranio-salkral terapi behandling.
AHDH / Aspberger

Flere og flere børn lider af stress og spændinger i kroppen og får diagnoser eller etiketter som adfærdsvanskelig, indlæringsproblemer, urolig, aggressiv m.m. - børnene kan også have mange fysiske symptomer som f.eks. allergier, mavepiner og hovedpiner.
 Mange ubalancer kan stamme fra selve fødselen eller fald, slag, ulykker og lign. i den tidlige barndom. Ofte hører jeg forældre sige, at deres barn ændrede sig efter et fald/uheld hvilket kan skyldes at de spændinger, der er opstået efter slaget har påvirket nervesystemet og næringstilførselen til hjernen

ADHD
I forbindelse med ADHD / DAMP / hyperaktivitet ses der ofte problemer med indlæring og koncentration.
De forandringer, der ligger til grund for ADHD i hjernen, er endnu ikke fuldt ud kortlagt, men undersøgelser peger i retningen af, at ADHD særligt påvirker og nedsætter de tre hjerneområder, hvor "vågenhed", impulser og evnen til at sortere i stimuli bliver styret.

Med kranio-sakral terapi behandling kan nervesystemets funktion optimeres og kommunikationen mellem højre og venstre hjernehalvdel kan forbedres, så barnet med ADHD i mange tilfælde vil have lettere ved at koncentrere sig, have mindre uro i kroppen og have lettere ved at sortere og kapere forskellige sanseindtryk.
Børn med ADHD kan ofte have stor gavn af Kranio-sakral terapi behandling.

Aspberger
Er ofte højt begavede mennesker med evnen til fordybelse. De mangler empati, gestus og kropssprog og har derfor svært ved at indgå i socialerelationer, hvilket de ellers gerne vil. De er erkender deres problemer og lider derved ofte pga. deres anderledeshed. De vil gerne opføre sig "normalt".
Mange har haft stor succes med Kranio-sakral behandling, der består i at fjerne stressen fra kroppen, arbejde med sprogcentrene og arbejde med det socialenervesystem.Tourette / Autisme / OCD

Tourette
Børn med Tourette oplever ofte en stor lettelse og ro efter behandling med Kranio-sakral terapi med færre: tics, opmærksomhedsforstyrrelser, vredesudbrud og adfærdsproblemer. De børn der døjer med hovedpine, kan efter behandligen i en periode være hovedpinefri.

Der arbejdes med de neurologiske forstyrrelser ved at løsne hjernemembranerne (durameter, falx, cerebi og tentorium), hvorved spinalvæsken i centralnervesystmet kan løbe frit. Terapien kan skabe bedre forbindelse mellem hjernehalvdelene.
Desuden afspændes frontallapperne og hjernestammen og der arbejdes på af frigøre og afspænde udvalgte kranienernver.
Symptomerne vil ofte komme gradvist tilbage. Nogle børn vil selv give udtryk for, at de trænger til behandling igen.

Autisme
Hvis vi skal høre og opfatte hvad andre mennesker siger, skal den 5. og 7. kranienerve fungere. Ved at re-etablering af disse nervers funktion, er det ofte muligt at forbedre tilstanden hos børn med diagnosen austisme.

OCD
Årsagen til at tvangshandlinger eller tvangstanker opstår, er ikke endelig klarlagt, men det formodes at der kan være forstyrrelser i signalstoffet serotonin, at der kan ligge problemer bag frontallapperne og at der kan være en overaktivitet i "følehjernen". OCD kan være chok udløst og er ofte forbundet med angst. Personen er låst i systemet - kan ikke slippe og kører i cirkler. Kranio-sakral terapi kan ofte hjælpe med at bryde denne onde cirkel.

Facebook