For nogle børn er der ikke en "lige" vej gennem livet,
og de har lidt sværere ved mange ting, som synes nemt for kammeraterne.
Jeg har stor erfaring med, at Kranio-Sakral terapi kan hjælpe børn, der har det svært ved at koncentrere sig og har indlæringsbesvær.
For at forsøge at synliggøre effekten af Kranio-Sakral terapi ved indlæringsvanskeligheder har jeg deltaget i www.projektblå.dk
Koncentrationsbesvær og indlæringsgvanskeligheder

Få hjælp til:

 • børn der har svært ved at sidde stille.
 • børn med nedsat koncentration.
 • børn med ustabil indlæring.


Jeg har igennem længere tid oplevet en øget søgning af forældre med børn der har indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær. Jeg behandler børn med problemerne i alle aldre, men børnene er typisk mellem 6 og 13 år. En samtale med kontaktpædagogen fra børnehaven eller en skole/hjem samtale i skolen, kan sætte det hele i gang.

Kendetegn ved et barn har koncentrationsbesvær: når det har svært ved at samle sine tanker og sine følelser om en konkret opgave, når det ikke kan udelukke uvedkommende sanseindtryk og når det har problemer med at påbegynde, fastholde og afslutte en opgave.

Kendetegn ved indlæringsvanskeligheder: Hvis barnet ikke opfatter, bearbejder og koordinerer sanseindtryk fra bevæglser og det omgivende miljø, kan det have svært ved at opnå læring. Det kan f.eks. komme til udtryk ved manglende evne til at genkende og retvende bogstaver og tal.

Årsagerne til indlærings- og koncentrationsbesvær kan være mange, men ofte kan de findes i nervesystemet og hjernen. 

Hvis barnet er stresset eller presset, kan det påvirke barnets koncentration og indlæring.

I en behandling vil jeg starte med at kigge på barnets kropsholdning, lave nogle få funktionstests og undersøge barnets samsyn, for at danne et indtryk af, om der kan ligge nogle årsager her. Hvis dette er tilfældet, vil jeg starte med at arbejde på at fjerne blokeringer i disse område.

En generel behandling vil være tilrettelagt med henblik på at genskabe balance i nervesystemet og fjerne blokeringer eller stress, som belaster og nedsætter hjernens funktion på områder som koncentration, perception og hukommelse. Nervesystemets- og hjernens funktion er afhængig af blodgennemstrømning, til førelse af næring og om der er fri passage for hjernenerver. Hvis der er blokeringer i de fine strukturer i kraniets knogler, ryggen eller bækkenet kan det hæmme den optimale funktion.

 Sanseintergration


Sanseintegrationsproblemer
Sanseintergration er kort sagt at kunne omdanne indtryk (syn, hørelse, lugt, smag, berøring) til en samlet, meningsfuld helhed.
Man anslår, at ca. 10 % af alle børn lider af sanseintegrationsproblemer. Disse problemer kommer til udtryk på vidt forskellige måder. Nogle typiske tegn er:

 • overdreven følsomhed over for lys, lyd og lugte.
 • dårlig balance, svimmelhed og højdeskræk.
 • børnene foretrækker ofte at være tilskuer til andres aktiviteter.
 • reagerer kraftigt på berøring og f.eks. tøj, der strammer.
 • søger ekstreme sansepåvirkninger eller forsøger at lukke sanseindtryk ude.
 • er meget vilde og urolige eller modsat meget tilbageholdende og stille.

Ved sanseintergrationsproblemer skal vi finde årsagen i centralnervesystemet og hjernen. Kranio-sakral terapi kan ændre på de neurologiske forstyrrelser ved at løsne hjernemembranerne (durameter, falx, cerebi og tentorium), hvorved spinalvæsken i centralnervesystemet kan løbe frit. Terapien kan skabe forbindelse mellem hjernehalvdelene.
Kranio-sakral terrapi kan med fordel suppleres med krydstræning, som har til formål at stimulere koordinationen mellem hjernehalvdelene via krydsbevægelser med arme og ben.

Samsyn
Har barnet nogle af følgende problemer i forbindelse med læsning:

 • dårlig konncentration.
 • kan kun læse 10-15 min ad gangen.
 • læser langsomt.
 • kan læse, men kan ikke huske hvad der stod.
 • hovedpine og trætte øjne.

Hvis du kan nikke genkende til ovenstående, kan dit barn have samsynsproblemer. Kranio-sakral terapi kan ofte hjælpe på dette.
Hvis dit barn går til øjentræning og fremskridtene er gået i stå, kan KST også være en god hjælp.

Facebook