Stor udvikling i 3-9 års alderen

I tre til 9 års alderen sker der en kolossal udvikling med barnet. I tre års alderen starter barnet typisk i børnehave og skal lære at blive mere selvstændingt og lære nogle nye sociale spilleregler. For nogle børn kan denne udvikling være meget svær og de kan blive nervøse og tilbagetrukne eller frembrusende og bestemmende. Det kan være svært at være i begge situationer for barnet, der ikke opfattes ligevægtigt.

Sansemotorisk integration
Barnet kan få særlige problemer i denne alder, hvis det har sansemotoriske integrationsproblemer. Det kan besværliggøre barnets evne til at tilegne sig færdigheder, og barnet kan have meget svært ved at koncentrere sig.

Koncentration og indlæring
Skolestarten kan ligeledes være en stor omvæltning for barnet med større krav om selvstændighed, nye samspilsregler og kravet om større og længerevarende perioder, hvor barnet skal koncentrere sig om en opgave eller at modtage en kollektiv besked og indlæring.Hvad kan der være i vejen?
Børn kan nogle gange have svært ved at fortælle, hvor det gør ondt. Hvis de f.eks. har haft en spænding i korsbenet siden fødslen, ved de ikke, hvordan det ville mærke uden denne spænding.
-Men børn kan give udtryk for ubehag på mange forskelige måder. Det er vigtigt, at vi som forældre opfatter disse signaler og prøver at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem.

Ved tryk på kraniet, kan den kranio-sakrale rytme slås ud af kurs. Det kan ske ved fødslen, ved fald, ved slag mod hovedet eller ved tryk på hjernen indefra på grund af ændringer i blodgennemstrømningen forårsaget af vedvarende smerte og stress.
Herved får hjernen ikke de optimale vikår og kommunikationen mellem højre og venstre hjernehalvdel kan være påvirket. Kranio-sakral terapi kan genskabe rytmen i nervesystemet og derved fjerne eventuelle blokeringer, som belaster og nedsætter hjernens funktion. Kranio-sakral terapi vil også kunne etablere en delvis manglende forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Facebook