ADHD / DAMP


ADHD

Børn og voksne med ADHD og DAMP lignende symptomer kan ofte have stor gavn af Kranio-sakral terapi.

De forandringer, der ligger til grund for ADHD i hjernen, er endnu ikke fuldt ud kortlagt, men undersøgelser peger i retningen af, at ADHD særligt påvirker og nedsætter de tre hjerneområder, hvor "vågenhed", impulser og evnen til at sortere i stimuli bliver styret.

Med kranio-sakral terapi behandling kan nervesystemets funktion optimeres og kommunikationen mellem højre og venstre hjernehalvdel kan forbedres, så barnet eller den voksne med ADHD i mange tilfælde vil have lettere ved at koncentrere sig, have mindre uro i kroppen og have lettere ved at sortere og kapere forskellige sanseindtryk.Asperger og Tourette syndrom


Asperger

Har du eller dit barn Aspergers syndrom, kan Kranio-sakral terapi måske hjælpe. Behandlingen foregår b. la. på kranienerverne og strukturen omkring hjernen.

Aspberger manifesterer sig ofte først omkring treårsalderen og rammer først og fremmest drengebørn, der udgør 90% af gruppen, med de nuværende diagnosekriterier.

Tre til syv personer ud af 1000 menes at have AS. Det svarer til 15-20.000 personer under danske forhold. Hvis du er en af dem - er der ofte hjælp at hente med kranio-sakral terapi.


Tourette syndrom

Tourette kan ofte med gode resultater behandles med kranio-sakral terapi.

Der arbejdes med de neurologiske forstyrrelser ved at løsne hjernemembranerne (durameter, falx, cerebi og tentorium), hvorved spinalvæsken i centralnervesystmet kan løbe frit. Terapien kan skabe bedre forbindelse mellem hjernehalvdelene.
Desuden afspændes frontallapperne og hjernestammen og der arbejdes på af frigøre og afspænde udvalgte kranienernver.

Resultatet vil ofte være færre:

•Sansemotoriske forstyrrelser.
•Indlæringsproblemer.
•Tics.
•Vredesudbrud.

Facebook