Indlæringsvanskeligheder og glemsomhed


Indlæringsproblemer

Årsagen til indlæringproblemer kan ofte findes i nervesystemet og hjernen. For at få fat i roden til problemerne kan Kranio- sakral terapi genskabe rytmen i nervesystemet og derved fjerne eventuelle blokeringer som belaster og nedsætter hjernens funktion, herunder koncentration, perception og hukommelse. Kranio-sakral terapi vil ofte kunne etablere en delvist manglende forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Glemsomhed

Hjernes funktion er b.la. betinget af cerebrospinalvæskens flow. Hvis der er nedsat flow, næres hjernens nerver ikke tilstrækkeligt og der vil kunne ophobes affaldsstoffer omkring hjernen og evnen til at huske vil kunne blive påvirket.
Kranio-sakral terapi behandling mod glemsomhed vil indeholde afspænding af kraniet og hjernemembranerne for at give cerebrospinalvæskens flow bedre betingelser.

 Koncentratiosnbesvær og hyperaktivitet


Koncentrationsbesvær

Kendetegn ved at en person har koncentrationsbesvær: når det har svært ved at samle sine tanker og sine følelser om en konkret opgave, når det ikke kan udelukke uvedkommende sanseindtryk og når det har problemer med at påbegynde, fastholde og afslutte en opgave.

Årsagen kan findes i nervesystemet og hjernen. For at få fat i roden til problemerne, kan Kranio-sakral terapi genskabe rytmen i nervesystemet og derved fjerne eventuelle blokeringer, som belaster og nedsætter hjernens funktion, herunder koncentration, perception og hukommelse. Kranio-sakral terapi vil også kunne genetablere en delvist manglende forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Kranio-sakral terapi er udviklet til at arbejde direkte med funktionen af nervesystemet og hjernen. Nervesystemets og hjernens funktion er afhængig af blodgennemstrømningen, tilførslen af næring og om der er fri passage for hjernenerverne, hvor de passerer ud af små åbninger i kraniet. Hvis der er blokeringer i de fine strukturer i kraniets knogler, ryggen eller bækkenet kan det hæmme den optimale funktion.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet ses både hos børn og voksen, men der er mest fokus på børnenes adfærd.

Hyperaktivitet kan skyldes et låst nervesystem, og personen vil være nødsaget til konstant at være i aktivitet for at klare sig gennem dagen.

Afbalancering af nevesystemet vil i mange tilfælde kunne få personen til at slappe mere af og komme mere i balance.

Facebook